کسی که تحریک علیه مسلمانان را علامت خطر نبیند، چنین فردی مسلما مبارزه علیه یهودی ستیزی را جدی نمی گیرد.
11/05/2020
برنامه دولت پر است از دفاع از حقوق بشر، مبارزه علیه راسیسم، یهودی­ستیزی ،افراط­ گرائی، وحفاظت ازحقوق اقلیت­ها و غیره. ولی با کمی دقت می­توان بکارگیری معیار­های دوگانه را بخوبی در آن دید که نشان دهنده قطب بندی بودن این موضع­گیری است. بدین طریق، بیطرفی مندرج در قانون اساسی و درک کرایسکی مابانه از آن و تائید آن توسط اکثریت اهالی مردم پایمال می­شود، در حالیکه نقض سیستماتیک حقوق بشر و خلق­ها در اسرائیل مشروع و مجازشمرده می­شود و در مقابل مسلمانان و اسلام خطرناک معرفی می­شوند.با چنین شیوه­ای از حساسیت­های موجود سوء استفاده می­شود و بنام حفظ "امنیت"، حقوق دمکراتیک پایه­ای محدود می­-شود. (https://www.antiimperialista.org/sites/antiimperialista.org/files/styles/medium/public/bilder/wer%20kann%20in%20israel%20waehlen.png?itok=U23OvO2h)